Ciągłość biznesowa

Teraz możesz wykorzystać ogromne możliwości, jakie daje wirtualizacja, i zbudować kompletne rozwiązanie zapewniające ciągłość biznesową. Wdrażając rozwiązania VMware® vSphere™ i VMware vSphere Storage Appliance (VSA), zyskujesz funkcje współużytkowanej pamięci masowej bez kosztów i trudności związanych z instalacją specjalnych urządzeń.

Pobierz artykuł przeglądowy dotyczący ciągłości biznesowej Dowiedz się więcej

Poczta e-mail i współpraca

Nasza prosta w obsłudze platforma poczty e-mail i współpracy pomaga zmniejszyć koszty. Rozwiązanie VMware Zimbra™ — platforma do obsługi poczty e-mail, kalendarza i otwartej współpracy — zapewnia dostęp do ważnych danych bez względu na używane urządzenia bądź platformy. To wpływa na obniżenie kosztów i uproszczenie zarządzania.

Wypróbuj VMware Zimbra bezpłatnie przez 60 dni Dowiedz się więcej

Wirtualizacja desktopów

Możesz sprostać wymaganiom, które stawia przed firmą coraz większa mobilność i geograficzne rozproszenie pracowników. VMware View™ pozwala oszczędzić czas i pieniądze dzięki centralizacji zarządzania wszystkimi desktopami w ramach centrum przetwarzania danych.

Pobierz opis rozwiązania Dowiedz się więcej

Konsolidacja serwerów

Optymalizujesz i zabezpieczasz zasoby informatyczne przy minimalnej inwestycji początkowej. Nasze rozwiązania serii VMware vSphere zapewniają duże oszczędności finansowe i wzrost wydajności w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości i wymagań.

Pobierz 60-dniową wersję próbną rozwiązania VMware vSphere Dowiedz się więcej